Ana Todorović, specijalista strukovni nutricionista dijetetičar

Stres

Stres je najčešće spominjan pojam u svakodnevici savremenog doba. Pod stresom podrazumevamo prilagođavanje organizma svakoj novonastaloj situaciji, a pogotovo onoj koja sa sobom nosi negativne senzacije. Stresu su izloženi deca, radno aktivno stanovništvo i starije osobe. Pregršt obaveza, zahtevni poslovi, loši međuljudski odnosi, neadekvatna ishrana i nedovoljno sna su poznati stresori koji se odvijaju na dnevnom nivou. Nedostatak slobodnog vremena, brz tempo života takođe veoma utiču na pojavu stresa. Postoje i oni koji su na mnogo većoj skali kao što je smrt bliske osobe, razvod, gubitak radnog mesta...Sve navedeno ima svoj takozvani kumulativni efekat i posledice po zdravstveni status pojedinca.

Od velikog značaja je izboriti se sa svim navedenim posredstvom određenih mehanizama odbrane i obrazaca ponašanja kako ne bi došlo do uzročno posledičnih veza i posledica po zdravlje koje nam je svakako najznačajnije i ne postoji poslovni uspeh, zarađeni novac ili bilo koje drugo priznanje koje nam može nadomestiti narušeno zdravlje.

Stres i zdravlje

 

Uticaj stresa na zdravlje

Posledice stresa po zdravlje su višestruke. Uglavnom su psihosomatskog porekla. Ono što se najčešće javlja su nervoza, loš san, pojava hroničnog umora, ubrzan srčani rad, poremećaj ph organizma.

Poremećaj rada štitne žlezde je takođe česta pojava kao i problemi sa probavom, varenjem i česta pojava gastritisa. Pod uticajem stresa organizam luči i velike količine kortizola koji može da uslovi pojavu gojaznosti, a česta je pojava povećanja holesterola, koji osim kao posledica loše ishrane može da se pojavi i usled intezivnog stresa. Ukoliko je ishrana neadekvatna u uslovima povećanog stresa može doći i do opšte slabosti celog organizma, oslabljenog imuniteta i izdržljivosti. Dijabetes je takođe usko povezan sa stresom.

Stres i zdravlje

 

Oksidativni stres

Česta pojava u organizmu je oksidativni stres - stanje organizma u kome postoji neravnoteža između stvaranja štetnih jedinjenja - slobodnih radikala i njihovog neutralisanja od strane antioksidativne zaštite organizma, odnosno kada slobodni radikali – prooksidansi nadvladaju mehanizme antioksidativne zaštitte organizma. Unutrašnji faktori koji utiču na povećanu produkciju slobodnih radikala u organizmu su: stres, imunološka obrana, upale, povrede, veliko fizičko opterećenje.

Kada dođe do poremećaja prirodnih mehanizama odbrane i broj slobodnih radikala u organizmu počne da raste i prevazilazi kapacitet organizma da ih neutrališe telo prelazi u zonu oksidativnog stresa i postaje podobno tlo za nastanak raznih bolesti, kako akutnih tako hroničnih - zapaljenski procesi (reumatoidni artritis, vaskulitis), neurološki poremećaji (Alchajmerova bolest, Parkinsonova bolest, cerebrovaskularna oštećenja), kardiovaskularni poremećaji (hipertenzija i hipertenzivna bolest srca, ateroskleroza), fibroza pluća, katarakta, maligne bolesti, ali i mnoga druga stanja koja se nazivaju prerano starenje.

 

MUMIE U BORBI PROTIV STRESA

Zbog svega navedenog uvek treba delovati preventivno , odgovorno i na vreme prema sopstvenom zdravlju. Jedno od odličnih izbora u borbi protiv stresa je korišćenje Mumie. MUMIE predstavlja najsloženiji kompleks prirodnih supstanci kao što su minerali, aminokiseline, vitamini i čitav niz mikro i makro elemenata u organskom obliku koji ljudski organizam može u potpunosti da iskoristi. MUMIE u organizmu ne deluje svojim pojedinačnim elementima, nego snagom sinergije uzajamnog dejstva tih elemenata, zato što se svi ti elementi međusobno koordiniraju i dopunju, čime pojačavaju ukupno dejstvo.

Stres i zdravlje

Istraživanja su pokazala da MUMIE sadrži više od 60 elemenata i grupa biološki aktivnih supstanci. Najzastupljeniji elementi su: Ca, Na, k, Mg, Al, Fe, Mn, Zn,I, Se, Co, P, Cr, Ni, B i ostali minerali u tragovima. Vitamini: A, C, E, B1, B6, B12, P i ostala jedinjenja: aminokiseline, fosfolipidi, steroidi i steroli, kompleksi polifenola, alkaloidi, eterična ulja. Prema istraživanjima, u namirnicama je sve manje minerala. Hrana koju danas jedemo ima 50% manje minerala u odnosu na hranu koju su jele generacije naših predaka. Danas, kad na zemlji postoji tek neznatna količina organske hrane i ona se kao takva uzgaja samo za bogate, veliki nedostatak mikroelemenata predstavlja ogroman problem za veliku većnu ljudi. Srećom, oni mogu da koriste MUMIE koji sadrži oligoelemente koje bi trebalo da sadrži hrana.MUMIE na potpuno prirodan način pomaže organizmu da se prilagodi na povećane zahteve kao što su dugotrajan stres, negativni uticaji okoline, slobodni radikali.

Kada se govori o MUMIE vrlo je važno istaći da je to jedinstveno, prirodno sredstvo koje sveobuhvatno deluje na organizam kako bi se postepeno otklonili dubinski poremećaji ispoljeni preko brojnih simptoma koje osećamo.odlične rezultate u tretiranju Herpes-a, HPV infekcije i Candide. MUMIE sadrži minerale, aminokiseline, vitamine i eterična ulja koji su neophodni za regeneraciju svih sluznica, naročito genitalnih organa.MUMIE smanjuje edeme i upale, pospešuje epitelizaciju i smanjuje bolove.

Zbog svojih karakteristika MUMIE se koristi za upale jajanika, ranice na materici, krvarenja i miome. Zahvaljujući prisustvu brojnih supstanci mineralnog porekla MUMIE se od najstarijih vremena koristio kod preloma, bronhitisa, rana, za jačanje organizma, za probleme sa varenjem i želucem, opekotina, problema sa bubrezima. U prošlosti korišćen je i za ubrzavanje regenerativnih procesa u organizmu, za detoksifikaciju organizma, za jačanje i obnavljanje oslabljenje funkcije perifernih nerava.

U današnje vreme on ima osnov za svakodnevnu primenu svih starosnih kategorija i ne postoje kontraindikacije za njegovu primenu. Važno je adekvatno doziranje i način primene kako bi efekti bili što bolji. Koristi se u kontinuitetu od tri nedelje i zatim se nakon kratke pauze nastavlja sa upotrebom. Česta zapažanja zadovoljnih konzumenata jeste povećanje energije organizma, bolji imunitet, lepši izgled kože i povećana izdržljivost, pogotovo u navedenim stresnim stanjima.